Ramowy rozkład dnia

                godziny    zajęcia
            7.30-8.30
 • schodzenie się dzieci

 • indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania dla dzieci z deficytami rozwojowymi lub dla dzieci zdolnych

 • wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci

            8.30-9.00
 • przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-kulturalne

 • śniadanie

           9.00-10.30
 • zajęcia dydaktyczne integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych, zajęcia umuzykalniające, zabawy ruchowe

 • obserwacja

 • religia w określone dni według planu

          10.30-11.30
 • spacery, wycieczki i zabawy w ogrodzie szkolnym

 • czytanie dzieciom bajek, książek, ćwiczenia usprawniające mowę, ćwiczenia relaksacyjne

 • zabawy swobodne  dzieci

 • religia w określone dni według planu

          11.30-12.00
 • czynności higieniczne przed obiadem

 • obiad

          12.00-12.30 lub 13.00
 • religia w określone dni według planu

 • czynności samoobsługowe, porządkowanie sali, czytanie książek przez nauczyciela

 • rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

Ramowy rozkład dnia może ulec przesunięciom w związku z uroczystościami szkolnymi lub wyjściami poza teren szkoły ( teatr, kino, wycieczka).

 

    powrót do strony głównej